Chọn điều kiện lọc nâng cao
Khoảng giá
0đ - 17.150.000đ
Hiển thị dạng

NOKIA

Product image
 • Kích thước MH : 5.2 inches
 • Số nhân : 8 nhân (Ota-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 2 GB
 • Bộ nhớ trong : 16 GB
 • Camera chính : 13 Megapixel
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion 3.000 mAh (Không tháo rời)
Sale

NOKIA 5

(TA-1053)
5.590.000đ 3.889.000đ
Product image
 • Kích thước MH : 2.4 inches
 • Camera chính : 2 Megapixel
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : BL-5C (1200 mAh)
Sale

NOKIA 3310

(TA-1030)
1.059.000đ 1.029.000đ
Product image
 • Kích thước MH : 5.0 inches
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 2 GB
 • Bộ nhớ trong : 16 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion 2.650 mAh (Không tháo rời)
Sale

NOKIA 3

TA-1032
2.999.000đ 2.739.000đ
Product image
Product back image
Sale
Product image
Product back image
Sale
Product image
 • Kích thước MH : 2.4 inches
 • Camera chính : VGA
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion 1020 mAh (BL-5C)
Sale

NOKIA 150 Dual

(RM-1190)
650.000đ 599.000đ
Product image
 • Kích thước MH : 2.4 inches
 • Camera chính : VGA
 • Camera phụ : VGA
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion 1020 mAh (BL-5C)
Sale

NOKIA 216 Dual

(RM-1187)
760.000đ 719.000đ
Product image
 • Kích thước MH : 2.8 inches
 • Camera chính : 2 Megapixel
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : BL-4UL (1200 mAh)
Sale

NOKIA 230 Dual

(RM-1172)
1.250.000đ 1.159.000đ
Product image
 • Kích thước MH : 5.0 inches
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 16 GB
 • Camera chính : 10 Megapixel
 • Công nghệ : 1 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion (BV-L4A)
Sale

NOKIA Lumia 830

(RM-984)
2.990.000đ 2.159.000đ
Product image
 • Kích thước MH : 4.5 inches
 • Số nhân : 2 nhân (Dual-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 16 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Công nghệ : 1 Sim
 • Pin chuẩn : Không tháo rời, Li-ion 2000 mAh (BL-4YW)
Product image
 • Kích thước MH : 5.0 inches
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion
Product image
 • Kích thước MH : 4.7 inches
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 512 MB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 5.0 Megapixel
 • Camera phụ : VGA
 • Công nghệ : 1 Sim
 • Pin chuẩn : Không tháo rời, Li-ion 2000 mHa (BP-4GWA)

NOKIA Lumia 625

Hết hàng
Product image
 • Kích thước MH : 5.0 inches
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 16 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Camera phụ : 5.0 Megapixels
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion 2000 mAh
Product image
 • Kích thước MH : 5.0 inches
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 5.0 Megapixel
 • Camera phụ : 5.0 Megapixels
 • Công nghệ : 1 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion 2200 mAh (BV-L4A)
Product image
 • Kích thước MH : 4.0 inches
 • Số nhân : 2 nhân (Dual-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 5.0 Megapixel
 • Công nghệ : 1 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion 1430 mAh (BL-5J)
Product image
 • Kích thước MH : 4.0 inches
 • Số nhân : 2 nhân (Dual-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 512 MB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 5.0 Megapixel
 • Công nghệ : 1 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion 1430 mAh (BL-5J)
Product image
Product back image

NOKIA Lumia 550

Hết hàng
Product image
 • Kích thước MH : 1.4 inches
 • Công nghệ : 1 Sim
 • Pin chuẩn : BL-5C (800 mAh)
Product image
 • Kích thước MH : 4.0 inches
 • Số nhân : 2 nhân (Dual-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Camera chính : 2 Megapixel
 • Camera phụ : VGA
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion 1560 mAh
Product image
 • Kích thước MH : 4.7 inches
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 6.7 Megapixel
 • Camera phụ : 5.0 Megapixels
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion 2.220 mAh
Product image
 • Kích thước MH : 5.7 inches
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 13 Megapixel
 • Camera phụ : 5.0 Megapixels
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion
Product image
 • Kích thước MH : 4.5 inches
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 512 MB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 5.0 Megapixel
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : BL-5H
Product image
 • Kích thước MH : 4.0 inches
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 5.0 Megapixel
 • Camera phụ : VGA
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Pin chuẩn : Li-ion