Chọn điều kiện lọc nâng cao
Khoảng giá
0đ - 17.150.000đ
Hiển thị dạng

NETFONE

Product image
  • Kích thước MH : 2.4 inches
  • Camera chính : 1.3 Megapixel
  • Công nghệ : 2 Sim
  • Pin chuẩn : Li-ion 800 mAh

NETFONE N25

239.000đ
Product image
  • Kích thước MH : 2.4 inches
  • Camera chính : 1.3 Megapixel
  • Công nghệ : 2 Sim
  • Pin chuẩn : Li-ion 800 mAh

NETFONE N23

239.000đ