Điện thoại Xem tất cả

Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 1.77 inches
 • Camera chính : 1.3 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 1000 mAh

ITEL IT2180

250.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : 8 nhân (Ota-Core)
 • Kích thước MH : 5.5 inches
 • Bộ nhớ RAM : 3 GB
 • Bộ nhớ trong : 32 GB
 • Camera chính : 13 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 3.300 mAh (Không tháo rời)
Sale

SAMSUNG J7 Prime

(SM-G610F/D)
5.990.000đ 5.470.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : 8 nhân (Ota-Core)
 • Kích thước MH : 5.5 inches
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
 • Bộ nhớ trong : 64 GB
 • Camera chính : 12 Megapixel
 • Camera phụ : 5.0 Megapixels
 • Pin chuẩn : Li-ion 3.600 mAh (Không tháo rời)
Sale

SAMSUNG S7 egde

(SM-G935FD)
16.490.000đ 14.990.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 1.77 inches
 • Pin chuẩn : Li-ion 800 mAh
Sale

MASSTEL A112

299.000đ 209.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Kích thước MH : 5.5 inches
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 2800 mAh (Không tháo rời)
Sale

MASSTEL N668

1.990.000đ 1.749.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Kích thước MH : 5.0 inches
 • Bộ nhớ RAM : 2 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Camera phụ : 5.0 Megapixels
 • Pin chuẩn : Li-ion 2200 mAh
Sale

MASSTEL N6

1.990.000đ 1.840.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Kích thước MH : 5.5 inches
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 3000 mAh (Không tháo rời)
Sale

MASSTEL N660S

1.990.000đ 1.670.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Kích thước MH : 5.0 inches
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 2300 mAh
Sale

MASSTEL N558

1.790.000đ 1.567.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Kích thước MH : 5.0 inches
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 5.0 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 2000 mAh
Sale

MASSTEL N540

1.690.000đ 1.389.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Kích thước MH : 5.0 inches
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 5.0 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 2400 mAh
Sale

MASSTEL N536

1.590.000đ 1.339.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Kích thước MH : 5.0 inches
 • Bộ nhớ RAM : 1 GB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 2000 mAh
Sale

MASSTEL N525

1.390.000đ 1.269.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 2.8 inches
 • Camera chính : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 1200 mAh
Sale

MASSTEL I280

549.000đ 439.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : 4 nhân (Quad-Core)
 • Kích thước MH : 5.0 inches
 • Bộ nhớ RAM : 2 GB
 • Bộ nhớ trong : 16 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Camera phụ : 5.0 Megapixels
 • Pin chuẩn : Li-ion 2200 mAh
Sale

INTEX Cloud string HD Pro

2.290.000đ 2.009.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 2.4 inches
 • Camera chính : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 1800 mAh
Sale

MASSTEL A265

469.000đ 349.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 2.4 inches
 • Pin chuẩn : Li-ion 1000 mAh
Sale

MASSTEL A230

349.000đ 279.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 2.6 inches
 • Camera chính : 1.3 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 1000 mAh
Sale

GIONEE S90

550.000đ 479.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 2.4 inches
 • Camera chính : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 1400 mAh
Sale

MASSTEL I260

490.000đ 389.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 1.77 inches
 • Camera chính : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 1000 mAh
Sale

MASSTEL Fami 12

550.000đ 419.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 2.8 inches
 • Camera chính : VGA
 • Camera phụ : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 1400 mAh
Sale

MASSTEL A290

490.000đ 379.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 2.4 inches
 • Camera chính : 1.3 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 1000 mAh
Sale

MASSTEL A250

449.000đ 309.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 1.77 inches
 • Camera chính : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 800 mAh
Sale

MASSTEL A136

299.000đ 229.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 1.77 inches, 2.4 inches
 • Camera chính : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 800 mAh
Sale

GIGI V1

299.000đ 209.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 1.77 inches, 2.4 inches
 • Camera chính : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 800 mAh
Sale

GIGI Dream 1

279.000đ 199.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước MH : 1.77 inches
 • Camera chính : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 1800 mAh
Sale

FPT C18

350.000đ 259.000đ