Điện thoại Xem tất cả

Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tứ (Quad-Core)
 • Kích thước màn hình : 5.0 inches
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 2150 mAh
Khuyến mãi
Tặng thẻ cào trị giá 100.000 đồng
Tặng gậy SELFIE STICK
Sale

ZTE BLADE L5 PLUS

1.890.000đ 1.839.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Camera chính : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 1450 mAh
Sale

MASSTEL A240

399.000đ 319.000đ
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tứ (Quad-Core)
 • Kích thước màn hình : 5.0 inches
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Camera phụ : 5.0 Megapixels
 • Pin chuẩn : Li-ion 2100 mAh
Sale

MASSTEL N600s

1.790.000đ 1.729.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước màn hình : 1.77 inches
 • Camera chính : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 800 mAh
Sale

MASSTEL A129

369.000đ 259.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước màn hình : 1.77 inches
 • Camera chính : 1.3 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 750 mAh
Sale

MASSTEL A122

369.000đ 239.000đ
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Camera chính : VGA
Sale

NOKIA 216 Dual

990.000đ 809.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước màn hình : 1.77 inches
 • Camera chính : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 800 mAh
Sale

MASSTEL A119

369.000đ 239.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tứ (Quad-Core)
 • Kích thước màn hình : 5.0 inches
 • Bộ nhớ RAM : 2 GB
 • Bộ nhớ trong : 16 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Camera phụ : 5.0 Megapixels
 • Pin chuẩn : Li-ion 2630 mAh
Khuyến mãi
- Bộ quà tặng trị giá 350.000 đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tứ (Quad-Core)
 • Kích thước màn hình : 5.0 inches
 • Bộ nhớ trong : 16 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Camera phụ : 5.0 Megapixels
 • Pin chuẩn : Li-ion 2420 mAh
Sale

OPPO Neo 7s

(A33fwW - 16G)
3.290.000đ 2.979.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tứ (Quad-Core)
 • Kích thước màn hình : 5.0 inches
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 2 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 2000 mAh

FPT X559

1.419.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tứ (Quad-Core)
 • Kích thước màn hình : 5.0 inches
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 2 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 2000 mAh

FPT X5

1.259.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tứ (Quad-Core)
 • Kích thước màn hình : 5.0 inches
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 5.0 Megapixel
 • Camera phụ : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 2200 mAh
Sale

MASSTEL N520

1.790.000đ 1.309.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Camera chính : 1.3 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 2.250 mAh
Sale

AVIO ESTAR E280

379.000đ 299.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước màn hình : 1.77 inches
 • Camera chính : 1.3 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 2.550 mAh
Sale

AVIO ESTAR E196

299.000đ 249.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tám (Ota-Core)
 • Kích thước màn hình : 5.0 inches
 • Bộ nhớ RAM : 3 GB
 • Bộ nhớ trong : 32 GB
 • Camera chính : 13 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 2500 mAh
Khuyến mãi
Quà tặng trị giá 400.000 đồng
Sale

ZTE BLADE S7

T920
4.990.000đ 4.790.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tứ (Quad-Core)
 • Kích thước màn hình : 5.5 inches
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 2500 mAh
Sale

MASSTEL N660

1.790.000đ 1.709.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Camera chính : 1.3 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 800 mAh
Sale

NETFONE N25

15.990.000đ 309.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Camera chính : 1.3 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-ion 800 mAh
Sale

NETFONE N23

15.990.000đ 299.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Kích thước màn hình : 1.77 inches
 • Camera chính : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 800 mAh
Sale

FPT C1

449.000đ 279.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tám (Ota-Core)
 • Kích thước màn hình : 5.5 inches
 • Bộ nhớ RAM : 3 GB
 • Bộ nhớ trong : 32 GB
 • Camera chính : 13 Megapixel
 • Pin chuẩn : Li-Pi 3075 mAh
Sale

OPPO F1s

(A1601)
5.990.000đ 5.449.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tứ (Quad-Core)
 • Kích thước màn hình : 5.0 inches
 • Bộ nhớ RAM : 2 GB
 • Bộ nhớ trong : 16 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Camera phụ : 5.0 Megapixels
 • Pin chuẩn : Li-ion 2630 mAh
Khuyến mãi
- Gói quà tăng trị giá 300.000 đồng

OPPO A37

(A37f)
4.490.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tứ (Quad-Core)
 • Kích thước màn hình : 5.0 inches
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 8.0 Megapixel
 • Camera phụ : 5.0 Megapixels
 • Pin chuẩn : Li-IoN 2000 mAh
Sale

MASSTEL N580

1.790.000đ 1.639.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tứ (Quad-Core)
 • Kích thước màn hình : 4.5 inches
 • Bộ nhớ RAM : 512 MB
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 2 Megapixel
 • Camera phụ : VGA
 • Pin chuẩn : Li-ion 1400 mAh
Sale

FPT X459

1.150.000đ 979.000đ
Product image
 • Công nghệ : 2 Sim
 • Số nhân : Lõi tứ (Quad-Core)
 • Kích thước màn hình : 4.5 inches
 • Bộ nhớ trong : 8 GB
 • Camera chính : 5.0 Megapixel
 • Camera phụ : VGA
 • Pin chuẩn : Li-Po 2070 mAh
Sale